วันที่ ๒๘ กรกฎาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ทรงอยู่คู่กับประชาชน ชาวไทยตลอดไป